SERVICE


Service og vedlikehold er viktig for at maskineriet skal fungere som det skal over tid. 
  

I en serviceavtale ligger det mange fordeler for våre kunder.

Blandt disse kan vi nevne kort responstid ved akutte feil og problemer, tilstandsrapporter etter hver service, rabatterte priser på filter, timepriser og servicebil.

Vi støtter Norsk industri, og leverer ventilasjonsfiltre fra Interfil AS i Skjåk.

Klimaservice Oslo har høy fokus på kundekontakt og oppfølging, dette for at kundene skal bli ivaretatt

på best mulig måte, slik at feil og problemer blir løst raskt.

Våre teknikere har kompetanse på mange forskjellige områder, og utfører service og vedlikehold på installasjoner som Isvannmaskiner, DX-Splitt, Fancoiler, ventilasjonsaggregater, UV-Lys, branngass og trykksettingsvifter samt varmluftsporter og pumper.